Loading...

حريم خصوصي را رعايت كنيد

حريم خصوصي را رعايت كنيد

نشناختن حريم‌ها در بسياري از موارد باعث به هم خوردن رابطه ازدواج مي‌شود.در بسياري از موارد آنقدر مسائل حاشيه‌اي وارد رابطه شده كه اصل آن را مخدوش كرده است.

نوشته: دكتر پروانه صفايي مقدم

بسياري از مشكلات زناشويي ناشي از احترام نگذاشتن به حريم خصوصي يكديگر و خدشه‌دار كردن آن است. ما براي كامل‌تر شدن ازدواج مي‌كنيم نه عوض شدن و تبديل شدن به موجودي كه همسرمان مي‌خواهد. زندگي مشترك به معني به شراكت گذاشتن همه چيز با همسرمان است. اما در اين بين نمي‌توان انكار كرد كه هر انساني مستقل از ديگران است، همان‌طور كه كودك از والدينش يا حتي خواهر يا برادر دوقلويش مستقل است. اين استقلال به معني آن است كه هر يك از ما به تنهايي براي خود قلمرويي داريم كه مخصوص خود ماست، مثل افكاري كه در ذهنمان مي‌پرورانيم و اهداف شخصي‌مان و مجموعه رفتاري كه از ما سر مي‌زند و تمام چيزهايي كه ما را به خود‌مان مي‌شناساند. شايد با خواندن مطالب فوق بپرسيد رابطه اين استقلال و حريم خصوصي با زندگي مشترك چيست. بايد گفت كه بسياري از مشكلات زناشويي ناشي از احترام نگذاشتن به حريم خصوصي يكديگر و خدشه‌دار كردن آن است. مي‌خواهيم با توضيح بيشتر درباره حريم خصوصي با پيشنهاد راهكارهايي شما را در اين زمينه آگاه‌تر كنيم.

هر كس صاحب حريم خود
وقتي دو نفر با هم ازدواج مي‌كنند، روي همسرشان احساس مالكيت دارند و گاهي به خودشان حق مي‌دهند كه در مورد همه چيز همسرشان تصميم بگيرند.
وقتي انساني كه ذاتاً آزاد و مستقل است حق تصميم‌گيري براي خود نداشته باشد و به اصطلاح حريم خصوصي براي خود قائل نباشد، دو اتفاق ممكن است رخ دهد، يا  اينكه حريم خصوصي خود را از دست داده احساس بدي پيدا مي‌كند كه به پرخاشگري و عصبي بودن مي‌انجامد يا به شخصيتي وابسته تبديل مي‌شود كه بدون همسرش نمي‌‌تواند هيچ كاري انجام دهد و از خود هيچ چيز ندارد.

يك مورد جالب:

در اولين مرحله از يك رابطه مشترك و پس از آشنايي اوليه، دوطرف به يكديگر ابراز علاقه‌ مي‌كنند و روي شباهت‌ها و نقاط مشترك هم تمركز مي‌كنند. در اين مرحله كه از 2 ماه تا 2 سال به طول مي‌انجامد به علت ترشح هورمون‌هاي دوپامين، آندروفين و تستسترون، احساسات و شوق سرزندگي به اوج خود مي‌رسد، اما پس از فروكش كردن اين انقلاب هورموني در بدن و بازگشت بدن به حالت عادي، نقص‌ها و كمبود‌ها به‌طور واضحي عيان شده و دوطرف درمي‌يابند كه بايد خود را با طرف مقابل تطبيق دهند. در اين مرحله شادماني اوليه كمرنگ مي‌شود و اولين تعارض‌ها بروز پيدا مي‌كند و نتيجه اين است كه يكي از مهم‌ترين موضوعاتي كه باعث بروز تعارض در زندگي مشترك مي‌شود نشناختن حريم‌ها و بي‌توجهي‌ به آن است.

نكته:
معمولا آنچه در ابتداي آشنايي زوج يا آغاز زندگي مشترك رخ مي‌دهد، براي بسياري از افراد يكسان است. واقعيت اين است كه برقراري رابطه صميمانه از الگوي مشخصي پيروي مي‌كند و در هر مرحله شكل‌گيري يك رابطه صميمانه، احتمال رسيدن به بن‌بست يا تكامل آن وجود دارد.

شناسايي حريم‌ها
مي‌توان گفت كه حدود 60 تا 70درصد مشكلات زوج‌هاي جوان در 5 سال اول زندگي به شناختن حريم‌ها مربوط مي‌شود و اصولا بسياري از آنها با چنين واژه‌اي ناآشنا هستند. اگر بخواهيم تمامي اين حريم‌ها و مرزها را برشمريم، بايد به حريم خصوصي زن، حريم خصوصي مرد، حريم مشترك، حريم بين خانواده زن با وي، حريم بين خانواده مرد با وي، حريم خانواده‌‌ها و رابطه مشترك زن و مرد و حريم بين خانواده‌ها اشاره كنيم.

حريم خصوصي
بعضي به اشتباه تصور مي‌كنند با ازدواج تمام مرزها بين زوج و خانواده‌هاي آنها برداشته مي‌شود، عباراتي مثل من و تو نداريم، «پسر» خواندن داماد از سوي خانواده زن و «دختر» از سوي خانواده مرد، نشانگر اين طرز تلقي است. غافل از اينكه نبود مرز و حريم در زندگي مشترك باعث مخدوش شدن رابطه مي‌شود و نكته قابل توجه اين مطلب اين است كه اولين افرادي كه بايد اين مرزها را بشناسند و به آن احترام بگذارند خود زوج‌ها هستند. علت اصلي اين كه بسياري از زوج‌هاي جوان مشكلات خود را به خانواده‌ها انتقال مي‌دهند و يك تعارض كوچك را به يك مشكل بزرگ تبديل مي‌كنند، نشناختن حريم زندگي مشترك با خانواده‌هاست. پدر و مادر به‌طور غريزي همواره كمك كننده هستند و به محض مطلع شدن از مشكلي مي‌‌خواهند به فرزند خود و زندگي مشترك او كمك كنند از اين‌جا حريم شكسته و مشكلات چند برابر مي‌شود.حفظ حريم بين خانواده زن با خودش و حريم بين خانواده مرد با خودش بسيار ضروري است. اما بسياري از آنها غافل هستند. به عنوان مثال اگر خواستگاري براي دختر خانواده آمده است لزومي ندارد عروس و داماد خانواده حتما در جريان قرار بگيرند زيرا اين مسئله بين خانواده و دختر و پسري كه از خانواده جدا شده‌اند است.

جالب و خواندني
خوب است بدانيد هر يك رفتار منفي پنج  رفتار مثبت زن يا مرد را مخدوش مي‌كند. بنابراين مي‌بينيد كه شكل‌گيري اعتماد در زندگي مشترك به صورت تدريجي است و زوج‌ها همواره بايد مراقب رفتارهاي خود باشند تا اعتماد طرف مقابل خدشه‌دار نشود. هرقدر اعتماد بيشتري وجود داشته باشد، بنيان رابطه قوي‌تر و ثبات‌ آن دراز‌مدت‌تر خواهد بود.

تعريف حريم‌ها
آن چيزهايي در حريم قرار مي‌گيرد كه گفتن و يا ناگفتن آن تأثيري در زندگي مشترك ندارد. بديهي است كه تا زماني كه زوج به حريم يكديگر احترام نگذارند، نمي‌توانند حريم خانواده را هم نگه دارند. بسياري صميميت را با بيان كردن همه چيز و يكي شدن و كنار گذاشتن همه مرزها اشتباه مي‌گيرند. در صورتي‌كه چنين است، مسائل خانواده‌ها بايد كاملا مجزا و با مرزي مشخص از رابطه قرار بگيرد. نشناختن حريم‌ها در بسياري از موارد باعث به هم خوردن رابطه ازدواج مي‌شود.در بسياري از موارد آنقدر مسائل حاشيه‌اي وارد رابطه شده كه اصل آن را مخدوش كرده است. درباره مشكلاتي كه در يك زندگي مشترك به وجود مي‌آيد هم همين موضوع مصداق دارد زيرا زوج نبايد اصل مشكلات خود را نزد خانواده‌ها ببرند و بايد به حريم زندگي مشترك خود با هر دو خانواده احترام بگذارند.


ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)